ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

قد ِ آغوش ِ خودم
93/07/11
211
[چشمای تو]..

/

شروع ِ من.

93/06/01
210
دلم بودنت را می خواهد؛
.
.
بیایـــی
.
.
.
.
.
بـــِــمــانی..همیشه

93/05/15
209
این روزها
کم حرف شده ام!
حرفهایم قبل از بیرون آمدن از حنجره ام
خود-کشی میکنند
میمیرند.
_
بسکه فریاد شدندو بجایی نرسیدند.

93/05/06
208
عــُـــّق ام گرفته از این
فاصله های تلخ.

93/04/23
207
چشمات ُ
دیدم
مست شدم،
رفت_ !