قد ِ آغوش ِ خودم

و

 

آغـوشت ________

+       [الــف]  | 

من
دلم دنیارو
با تو می خواد..
____________
پُر از عطر ِ نفسهات..
پُر از صدای خنده هــــات.

+       [الــف] 

ماه ِ من..

 

🌙

+       [الــف] 

دلم سخت بی قرار ِ روزهایست
که در آغوشت
نفس بکشم.
نفس..
ن
ف
س
.

+       [الــف] 

دلم برایش سوخت
وقتی که دیدم عروسکش را؛
تنها دلخوشی اش را؛
از او گرفتند ,

.

.

_تنها عروسکش بود ؛
که تا به آن روز
دلش را نشکسته بود..
ح ی ف

+از بایگانی های سال ِ 91..

+       [الــف] 

مطالب قدیمی‌تر