قد ِ آغوش ِ خودم

برای هم شدیم..
به نام هم شدیم..
و این یعنی اوج خوشبختی..

+خدایـا شکر :)

+       [الــف]  | 

و

 

آغـوشت ________

+       [الــف] 

من
دلم دنیارو
با تو می خواد..
____________
پُر از عطر ِ نفسهات..
پُر از صدای خنده هــــات.

+       [الــف] 

ماه ِ من..

 

🌙

+       [الــف] 

دلم سخت بی قرار ِ روزهایست
که در آغوشت
نفس بکشم.
نفس..
ن
ف
س
.

+       [الــف] 

مطالب قدیمی‌تر